clubvlagwvo

   

WSV "De Oude IJssel" 

 Barend Ubbinkweg 6
 6981 EC Doesburg 

Commissies

In onze vereniging worden veel activiteiten gecoördineerd en uitgevoerd door, of onder leiding van speciale commissies. Zij zijn van onmisbare waarde voor de voortgang van allerlei aktiviteiten

Commissie Haven

Jeanette van Grol

(Commissaris)

Jacques Willemsen

Ferdinand Bax

Neil Sneezum

Hans Helmstrijd

Henny van Grol

Telefoon 06-12226253
of
VHF kanaal 31

Commissie werkvoorbereiding

(zorgt voor de onderhouds- en 

uitbreidingsactiviteiten en

regelt het werk dat

in het kader van

de zelfwerkzaamheidsregeling

moet worden uitgevoerd)

Arend Bello (commissaris)

Bill Reitsma

Cor Noort

Rob Termont

Hoofdstraat 36 

6974AX Leuvenheim

0575-562149/06-37120296

Mail de commissaris werkvoorbereiding

Commissie Evenementen

Jeanette van Grol

(Commissaris)

Henny van Grol

Wederiksveld 5

7006 VT

Doetinchem

Telefoon:06-54977961

Heeft U suggesties?

Mail de evenementencommissie

Commissie Werf

(deze regelt en organieert

het hellingen en de plaatsing in

of buiten de loods)

Niels Ongering

(Commissaris)

Meindert de Beer

Rob Smit

Gerrit Reiling

Dick Koning

Jan Schel

Voor contact met de commissaris

werfaangelegenheden

bel

06-53717275

of

mail de commissaris werf

Commissie Milieuzaken

(deze adviseert het bestuur

inzake  milieuproblemen, voorschriften,

en wetgeving.)

Meldpunt Roetuitstoot

Jacques Willemsen

Indien iets te melden bel

06-28073681

of

mail de milieucommissie

Werkgroep RIE

(Risico Inventarisatie en Evaluatie)

Deze groep adviseert

op het gebied van veiligheid

en voert ook veiligheidscontroles uit.

Gert-Jan Bessem

 

Willem Laman Trip

Harry Richters

Financiële commissie

(de zogenaamde kascommissie)

Ed Morren

Ron Maijers

Reserve:

Karel Hoegen

Commissie ondersteuning

advies en financiële zaken

Roel Soltenborgh

mail de ondersteuningscommissie

commissies-15

commissies-01


commissies-02


commissies-03


commissies-05


commissies-04


commissies-12


commissies-14