clubvlagwvo

   

WSV "De Oude IJssel" 

 Barend Ubbinkweg 6
 6981 EC Doesburg 

Tarieven 2024

 

Informatie:
De contributie wordt jaarlijks in februari / maart tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld.

 

Voor 2023 bedraagt deze:    Het entreegeld bedraagt:

Gezinsleden en jeugdleden
Totaal:

  € 73,50
  € 73,50

  € 36,75

Aanvrager verzoekt te worden toegelaten als belangstellend lid. (Stemgerechtigd
lidmaatschap wordt eerst na minimaal één jaar, op voordracht van het bestuur, door de leden verleend).
Indien de aanvraag wordt gehonoreerd, ontvangt u van de penningmeester een contributie-nota.
Geld pas overmaken na ontvangst van de nota.
Het aanvraagformulier volledig ingevuld versturen/verzenden.
Het niet naar waarheid invullen van het aanvraagformulier kan er toe leiden dat uw aanvraag niet in behandeling wordt genomen, dan wel dat u als lid kunt worden geroyeerd.
Het liggeld voor uw schip wordt apart aan u in rekening gebracht.
De winterperiode 15 oktober tot 15 april € 8,98 / m2.
De zomerperiode 15 april tot 15 oktober € 10,40 / m2.
Het hele jaar (zomer en winter seizoen) € 15,12/ m2.
Een bijbootje € 38,85 per seizoen.


Een ligplaats in het botenhuis (open en houten schepen krijgen hier voorrang) :

Zomerseizoen 15 april tot 15 oktober € 15,12 / m2.

Winterseizoen  15 oktober tot 15 april € 19,95 / m2.

Indien u een jaarligplaats in de haven heeft, krijgt u een korting van €4,73 / m2.

Voor een skiff op de daarvoor bestemde ligplaatsen betaalt u € 216,30.

Een wherry op de daarvoor bestemde ligplaats kost €270,38
Gebruik van de stalling op een eigen trailer buiten op terrein West € 8,30 per seizoen.

Stalling binnen in de loods: Zomerseizoen  €12,18 m/2

                                                  Winterseizoen  €16,22 m/2


Hellingen met eigen voertuig en trailer kost € 27,62 per keer (zonder verenigings lier en / of trekker).


Het entreegeld voor een ligplaats bedraagt € 305,55 (éénmalig) voor een hellingschip.
Het entreegeld voor kleine (trailer) schepen bedraagt € 151,41 (éénmalig).


Het dient u bekend te zijn dat, indien een ligplaats wordt verleend de vereniging noch haar bestuur en/of leden, aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele schade, ontstaan gedurende de periode dat het schip in de haven ligt.
Ook moet het schip minimaal W.A. verzekerd zijn en verklaart u hierbij dat dit inderdaad het geval is.
Bovendien bent u op de hoogte van het feit dat bij verkoop van het schip, de ligplaats niet mede verkocht kan worden en dat bij aankoop van een ander schip opnieuw een ligplaats moet worden aangevraagd.

Tarieven

U kunt de tarieven voor 2024 hier downloaden.

  Tarieven 2024

 

 

 


tarievenleden-6tarievenleden-7tarievenleden-2tarievenleden-5